Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Odbiór i przetwarzanie ustabilizowanego komunalnego odwodnionego osadu ściekowego powstającego w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów WZ.280.8.2023.IV 2024-01-31 07:36 2024-02-29 12:00
2. Sukcesywne dostawy wodomierzy, modułów komunikacyjnych oraz aplikacji do przechowywania i odczytu danych na urządzenia mobilne wraz z bezterminową licencją na oprogramowanie wraz z asystą i szkoleniem WZ.280.6.2023.V 2023-11-13 13:31 2023-12-14 12:00
3. „Wymiana rekuperatorów w ITPO na terenie GOŚ ŁAM” EU.280.26.2022 2023-09-27 10:22 2023-11-07 12:00
4. Zakup i dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego na zagęszczarkach taśmowych 280.4.2023.IX 2023-08-18 15:24 2023-09-14 12:00
5. Dostawa reagentów do instalacji odzysku fosforu z odcieków i instalacji usuwania azotu z odcieków (CZĘŚĆ A, CZĘŚĆ B, CZĘŚĆ C) HZ.280.3.2023.VI 2023-08-04 11:18 2023-09-08 10:00
6. HZ.280.2.2023.I - Zaopatrzenie w paliwa silnikowe pojazdów, agregatów prądotwórczych i sprzętu ZWiK Sp. z o.o. HZ.280.2.2023.I 2023-05-17 12:10 2023-06-19 12:00
7. Dostawa i wymiana silikonowych membran dyfuzorów w KOC Pakiet A KOC 3.5.1,3.6.1,3.7.1, Pakiet B KOC 3.3.1,3.3.2 EU.280.37.2022 2023-02-28 10:50 2023-03-27 12:00
8. Zakup i dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do odwadniania osadu przefermentowanego w wirówkach dekantacyjnych. EU.280.16.2022 2022-07-26 11:01 2022-08-11 12:00
9. Odbiór i przetwarzanie ustabilizowanego odwodnionego komunalnego osadu ściekowego powstającego w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów EU.280.15.2022 2022-07-08 13:08 2022-08-04 10:00
10. Zakup i dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego. EU.280.14.2022 2022-07-01 10:59 2022-07-19 12:00
11. Ubezpieczenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Oddział Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkiej prowadzonej działalności oraz z tytułu posiadania mienia EU.280.6.2022 2022-03-28 09:52 2022-04-08 12:00
12. Dostawa samochodów w ramach środków własnych HHZ.280.6.2021.I 2022-03-02 12:27 2022-03-28 12:00
13. Sukcesywne dostawy armatury odcinającej do łączenia przyłączy domowych HHZ.280.5.2021.I 2021-12-28 10:43 2022-01-19 12:00
14. Dostawa armatury odcinającej do łączenia przyłączy domowych z wodociągami i obudów do nich HHZ.280.4.2021.I 2021-09-30 11:02 2021-10-11 12:00
15. Ochrona mienia i obiektów ZWIK Sp. z o.o., konwojowanie wartości pieniężnych oraz konserwacja i naprawy urządzeń zabezpieczenia technicznego. HHZ.280.3.2021.V 2021-09-15 11:36 2021-10-06 13:00
16. Dostawa armatury odcinającej do łączenia przyłączy domowych z wodociągami i obudów do nich HHZ.280.2.2021.I 2021-09-07 11:26 2021-09-15 12:00
17. Zaopatrzenie w paliwa silnikowe pojazdów, agregatów prądotwórczych i sprzętu ZWiK Sp. z o.o. HHZ.280.1.2021.I 2021-05-19 09:22 2021-06-15 12:00
18. Zaopatrzenie w paliwa silnikowe pojazdów, agregatów prądotwórczych i sprzętu ZWiK Sp. z o.o. FHZ.280.52019.V 2019-10-21 10:35 2019-11-21 12:00
19. Sukcesywne dostawy wodomierzy dla średnic DN 15 mm do DN 100 mm i od DN 150 mm do DN 200 mm do wody zimnej , modułów komunikacyjnych oraz kompletnych urządzeń przenośnych do przechowywania i odczytu danych. FHZ.280.3.2019.X 2019-10-03 12:59 2019-11-06 12:30
20. Dostawa samochodów w formie leasingu. FHZ.280.3.2018.V 2019-03-14 14:59 2019-04-29 12:30
Legenda
- Current
- Archive